logo owl
EX POST FACTO
Homepage De Bijzondere Rechtspleging en de strafvervolging van oorlogsmisdrijven Publicaties & projecten Contact

Een introductie

Welkom op het Nederlandse gedeelte van deze site. Een korte kennismaking.

EX POST FACTO is een platform dat zich voornamelijk richt op de geschiedenis van de naoorlogse strafvervolging en berechting van oorlogs- en nazimisdrijven, in het bijzonder die in Duitsland. Het platform vormt een uitvloeisel van mijn betrokkenheid als historicus bij de documentatie van die strafrechtspleging, in de vorm van een bronnenpublicatie met Duitse strafvonnissen, getiteld Justiz und NS-Verbrechen.

Justiz und NS-Verbrechen is een bronnenproject dat dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het werd opgezet en door de jaren heen geleid door de Amsterdamse strafrechtsgeleerde Prof. mr. C.F. Rüter. Het omvat de verzameling en publicatie van de strafvonnissen ter zake van levensdelicten (moord, doodslag) die vanaf 1945 door West- en Oost-Duitse rechtbanken zijn gewezen. In totaal zijn er 49 delen met West-Duitse en 14 met Oost-Duitse vonnissen verschenen. Met deel 49 van de West-Duitse serie is de publicatie van de boekenserie in 2012 afgesloten. Inmiddels zijn de vonnissen on-line in Open Access raadpleegbaar. U vindt ze, tezamen met de procesoverzichten, hier: www.junsv.nl

U kunt ook via de homepage van deze website (expostfacto.nl) de procesoverzichten raadplegen. Voorts vindt u hier ingangen tot de overzichten van de zogenaamde Dachau processen en van de Nederlandse strafzaken tegen Duitse en Oostenrijkse oorlogsmisdadigers in het kader van de Bijzondere Rechtspleging.

Daarnaast vindt u hier mogelijk nog het een en ander dat (al dan niet) op het genoemde terrein betrekking heeft.

Met vriendelijke groet,
Dick de Mildt

Home