logo owl
EX POST FACTO
Terug Verdachten Uitspraken Betrokken instanties Contact

De Bijzondere Rechtspleging en de strafvervolging van oorlogsmisdrijven 1945-1952

Harstervonnis

U vindt hier een overzicht van de 240 processen, die in het kader van de Bijzondere Rechtspleging voor Nederlandse rechtbanken zijn gevoerd tegen Duitsers en Oostenrijkers wegens oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en andere, aan de bezetting gerelateerde misdrijven. De informatie die u aantreft is grotendeels ontleend aan een nog lopend onderzoek naar die rechtspleging in het Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging in het Nationaal Archief te Den Haag. Naarmate dat onderzoek vordert zullen de zaakbeschrijvingen worden aangevuld en eventueel aangepast. Hetzelfde geldt uiteraard voor de bovengenoemde overzichten.

Voor een globale inleiding op het onderwerp zij verwezen naar het artikel van Dick de Mildt en Joggli Meihuizen, ‘Nederland en zijn Duitse oorlogsmisdadigers’, in: Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, jaargang 8, afl. 1 (Hilversum 2006), 3-52. U vindt het betreffende nummer als PDF-download beschikbaar op de betreffende archiefpagina van de AUP: https://promemorie.aup.nl/archief

Terug