logo owl EX POST FACTO
Terug

Toelichtingen en nadere informatie

De Bijzondere Rechtspleging en de strafvervolging van oorlogsmisdadigers in Nederland

Harstervonnis

In aansluiting op het onderzoek dat zich richt op de Duitse strafvervolging en berechting van nazi-misdrijven, wordt nader onderzoek verricht naar de Bijzondere Rechtspleging en haar omgang met de Duitse en Oostenrijkse oorlogsmisdadigers in Nederland. Dat onderzoek loopt en de resultaten zullen onder meer hier worden gepubliceerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Nationaal Archief te Den Haag, in het bijzonder in het Centraal Archief voor de Bijzondere Rechtspleging (CABR) en betreft een 240-tal strafzaken.

Voor een overzichtsartikel over het thema zij hier verwezen naar het onder 'publicaties & projecten' genoemde 'Nederland en zijn Duitse oorlogsmisdadigers', van de hand van mijzelve en Joggli Meihuizen en gepubliceerd in het rechtshistorische tijdschrift 'Pro Memorie'. Het is, zoals daar aangegeven, eenvoudig en om niet als PDF op te halen op de archiefpagina van Verloren Uitgeverij.

Een deel van de onderzoeksbevindingen vindt u ook terug in het binnenkort te verschijnen boek 'De rechter en de deporteurs', dat onder meer de omstreden achtergronden behandelt van de Nederlandse berechting van de voormalige Befehlshaber der Sipo und des SD in Nederland, Wilhelm Harster.

Terug