logo owl EX POST FACTO
Terug

Toelichtingen en nadere informatie

 

Palmström

The Palmström Syndrome. Mass Murder and Motivation. A Study of Reluctance
Berlin 2020, Peter Lang GmbH. 165 pgs, ISBN 978-3-631-80397-4

 

Contents


I The veiled image 15
1. Little lumps of reality 15
2. The equilibrium of madness 20
3. The Laocoön in Nuremberg 27
4. The carrousel of fate 31
5. The opportunist route to crime (and back) 40
6. ‘Show me yourself with your dog, and I’ll tell you what
you are’ 51

II Pars pro toto: Franz Stangl 57
1. Conversations with the executioner 57
2. ‘The Lord God knows me’ 59
3. The dynamics of evil 61
The Austrian prologue 61
Hartheim and beyond 67
4. Truth and fiction 70
Duress of orders 72
The incorruptible policeman: Stangl’s self-portrait 78
The awareness of injustice 81

III The Palmström Syndrome 87
1. A magical encounter 87
2. The criminal of the century 90
3. ‘That which must not, cannot be’ (I) 98
4. ‘That which must not, cannot be’ (II) 104
5. Facing ‘impossible’ facts 108

Postscript: the measure of all things 111

Appendix 115
Notes 131
Bibliography 147
Index on persons 163

 


 

 

Boek

Straatgenoten. Een drieluik over de maat der dingen
Uitgeverij Verloren, 167 pagina's, ISBN 9789087047115

Inhoudsopgave:

Voorwoord 7


1 Een beknopte geschiedenis van de gemankeerde voorzienigheid 12
1 Petrarcalaan (I) 12
2 De vijfdaagse veldtocht 14
3 Petrarcalaan (II) 24
4 ‘Jud ist Jud, ob mit, oder ohne Beine’ 28
5 Het kindertransport 32
6 De bestemming 36

2 Het gesluierde beeld 47
1 De elektriciteit van het ongerijmde 48
2 De logica van het kwaad 53
3 De Laocoön in Neurenberg 59
4 Het carrousel van de willekeur 64
5 De conformisten van de (on)rechtsstaat 71
6 ‘Zeig’ dich mit deinem Hund, und ich sage dir, was du bist’ 81

Excurs: Die Automatik des Bösen 86
1 Pars pro toto: Franz Stangl 86
2 ‘Der Herrgott kennt mich’ 88
3 De route naar het kwaad 90
3.1 De Oostenrijkse proloog 90
3.2 Hartheim en verder 96
4 Dichtung und Wahrheit 98
4.1 Overmacht 100
4.2 Stangls zelfbeeld 108
4.3 Het onrechtsbewustzijn 111 

3 In Palmströms ban 115
1 Een magisch rendez-vous 115
2 Het burgerlijk primaat 118
3 ‘Weil nicht sein kann, was nicht sein darf’ (I) 122
4 ‘Weil nicht sein kann, was nicht sein darf’ (II) 128
5 De gekwetste Narcissus 132

Naschrift: De maat der dingen 135

Noten 137
Bronnen en literatuur 156
Register 165Boek

De rechter en de deporteurs
Uitgeverij Verloren, 111 pagina's, ISBN 9789087047122

Inhoudsopgave:

Voorwoord 7

1 Kennis van zaken 9
2 Een ‘apert mal jugé’ 18
3 Krachten à decharge 27
4 ‘De Russen’ 37
4.1 De strafvervolging en berechting van Erich Deppner 41
4.2 De verontschuldiging van een oorlogsmisdrijf 46
5 In idem: de Duitse strafvervolging van Wilhelm Harster 54
6 Het proces in München 63
7 Täterschaft of Beihilfe? 71
8 De straftoemeting 76
9 De historici en de deporteurs 80
10 Ten slotte: Justitie en de strafvervolging van oorlogsmisdadigers
na afloop van de Bijzondere Rechtspleging 84

Noten 94
Bronnen en literatuur 107
Personenregister 110

Erratum: In de geciteerde verklaring van Gemmeker op p. 14 wordt melding gemaakt van een bezoek van Rudolf Höss aan Westerbork. Dat is abuis. Het gaat hier om Ernst Moes, medewerker van Eichmann in diens Berlijnse IV B 4 bureau.
DdM, 9-3-2018

 


De Bijzondere Rechtspleging en de strafvervolging van oorlogsmisdadigers in Nederland

Harstervonnis

In aansluiting op het onderzoek dat zich richt op de Duitse strafvervolging en berechting van nazi-misdrijven, wordt nader onderzoek verricht naar de Bijzondere Rechtspleging en haar omgang met de Duitse en Oostenrijkse oorlogsmisdadigers in Nederland. Dat onderzoek loopt en de resultaten zullen onder meer hier worden gepubliceerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Nationaal Archief te Den Haag, in het bijzonder in het Centraal Archief voor de Bijzondere Rechtspleging (CABR) en betreft een 240-tal strafzaken.

Voor een overzichtsartikel over het thema zij hier verwezen naar het onder 'publicaties & projecten' genoemde 'Nederland en zijn Duitse oorlogsmisdadigers', van de hand van mijzelve en Joggli Meihuizen en gepubliceerd in het rechtshistorische tijdschrift 'Pro Memorie'. Het is, zoals daar aangegeven, eenvoudig en om niet als PDF op te halen op de archiefpagina van Verloren Uitgeverij.

Een deel van de onderzoeksbevindingen vindt u ook terug in het binnenkort te verschijnen boek 'De rechter en de deporteurs', dat onder meer de omstreden achtergronden behandelt van de Nederlandse berechting van de voormalige Befehlshaber der Sipo und des SD in Nederland, Wilhelm Harster.

Terug