logo owl EX POST FACTO
Homepage De Bijzondere Rechtspleging en de strafvervolging van oorlogsmisdrijven Publicaties & projecten Nieuws Contact

Een introductie

Welkom op het Nederlandse gedeelte van deze site. Een korte kennismaking.

EX POST FACTO is een onderzoeksplatform dat zich voornamelijk richt op de geschiedenis van de naoorlogse strafrechtspleging inzake nazimisdrijven, in het bijzonder die in Duitsland. Het platform is een uitvloeisel van mijn betrokkenheid bij de documentatie van die strafrechtspleging, in de vorm van een bronnenpublicatie met Duitse strafvonnissen, getiteld 'Justiz und NS-Verbrechen'. Aan het einde van mijn studie in Leiden kwam ik voor het eerst in aanraking met die verzameling en na mijn afstuderen deed ik bij de vakgroep strafrecht van de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de zogenaamde euthanasie- en 'Aktion Reinhard'-processen in Duitsland. In 1996 promoveerde ik op dat onderwerp en vervolgens trad ik toe tot de redactie van genoemde bronneneditie.

Justiz und NS-Verbrechen is een documentatieproject dat dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Het werd opgezet en door de jaren heen geleid door de Amsterdamse strafrechtsgeleerde Prof. mr. C.F. Rüter. Het omvat de verzameling en publicatie van de strafvonnissen ter zake van levensdelicten die vanaf 1945 door West- en Oost-Duitse rechtbanken zijn gewezen. In totaal zijn er 49 delen met West-Duitse en 14 met Oost-Duitse vonnissen verschenen. In de jaren negentig besloot de redactie, naast de publicatie van de boeken, een website op te zetten met procesoverzichten. Die website heeft een twintigtal jaren geprijkt op de internet site van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. In verband met het vertrek van de faculteit uit de Oudemanhuispoort en de organisatorische wijzigingen die daarmee samenhingen, besloot de redactie ook de website van het project JuNSV naar een andere locatie over te brengen. Die locatie is deze.

Met deel 49 van de West-Duitse serie is de publicatie van de boekenserie in 2012 afgesloten. Omstreeks die tijd is het vonnissenmateriaal ook on-line toegankelijk gemaakt (zie: www.junsv.nl). De enkele vonnissen die na 2012 zijn (of nog worden) gewezen, worden uitsluitend nog on-line gepubliceerd.

U kunt via de homepage van deze website de procesoverzichten raadplegen, zowel in een Duits- als een Engelstalige versie. Voorts vindt u op dezelfde plek ook ingangen tot de overzichten van de zogenaamde Dachau processen en van de Nederlandse strafzaken tegen Duitse en Oostenrijkse oorlogsmisdadigers in het kader van de Bijzondere Rechtspleging. Dat laatste overzicht treft u hier aan in een Nederlandstalige versie. De inventarisatie en analyse van die (240) Nederlandse strafzaken is overigens een nog lopend project. Naarmate dat project vordert zullen aanvullingen en correcties volgen.

Voor het overige treft u op deze plaats na verloop van tijd mogelijk ook het een en ander aan dat ver verwijderd ligt van het hoofdthema. De verklaring daarvoor bestaat uit de omstandigheid dat ik mij zo nu en dan ook met genoegen verdiep in minder beladen onderwerpen.

Mocht u, in verband met hetgeen u hier aantreft, vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via de hier vermelde contact-mailadressen.


Met vriendelijke groet,

Dick de Mildt
EX POST FACTO

Redactie Justiz und NS-Verbrechen / Nazi Crimes on Trial

Home