De Bijzondere Rechtspleging en de strafvervolging van oorlogsmisdrijven 1945-1952

Verdachten